Το έργο τίθεται σε λειτουργία και ο χρήστης ενημερώνεται για τις δυνατότητες που του προσφέρονται μέσω της ψηφιακής διαχείρισης