Με βάση το σχεδιασμό προτείνεται ο ανάλογος φωτιστικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το απαραίτητο υλικό αυτοματισμού(ΚΝΧ).